اخبار دسته اول

کارگاه افراد خلاق چگونه می اندیشند ویژه دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

کارگاه افراد خلاق چگونه می اندیشند ویژه دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

کارگاه افراد خلاق چگونه می اندیشند به همت سازمان دانشجویان شعبه قم و معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در سالن دفاع دکتر الوانی برگزار شد.

ادامه مطلب
مدیر پشتیبانی جهاددانشگاهی منصوب شد

مدیر پشتیبانی جهاددانشگاهی منصوب شد

به پیشنهاد سرپرست معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی و موافقت ریاست جهاددانشگاهی طی حکمی از طرف ریاست محترم جهاددانشگاهی استان قم، جناب آقای محمد میرزایی به عنوان مدیر پشتیبانی جهاددانشگاهی واحد استان قم منصوب شد.

ادامه مطلب
بهره‌گیری دانش بنیان‌ها از مشاوره حرفه‌ای جهاددانشگاهی قم
مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی و نوآوری جهاددانشگاهی قم خبر داد:

بهره‌گیری دانش بنیان‌ها از مشاوره حرفه‌ای جهاددانشگاهی قم

کمپین مشاوره کسب وکار ۲۹ و ۳۰ فروردین، در مرکز مشاوره کارآفرینی و نوآوری جهاد دانشگاهی استان قم با همکاری موسسه پارسیان برگزار شد.

ادامه مطلب