اخبار دسته اول - آرشیو

ناباروری نباید معضل خانواده‌ها باشد
مسئول گروه مامایی مرکز درمان ناباروری رویا:

ناباروری نباید معضل خانواده‌ها باشد

مسئول گروه مامایی مرکز درمان ناباروری رویا گفت: در سال های گذشته خدمات آزمایشگاهی برای لقاح مصنوعی، روزنه های امید را برای زوج های نابارور بوجود آورده است. 

ادامه مطلب