همکاری با جهاد

تعداد بازدید:۷۱۴۴

توضیحاتی در خصوص انواع همکاری با جهاددانشگاهی

خبرگزاری خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)

____________________________________________________________

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

____________________________________________________________

سربازی امریه

____________________________________________________________

مرکز افکار سنجی (ایسپا)

____________________________________________________________

همکاری دانشجویی (سازمان دانشجویان)

____________________________________________________________

طرح های پژوهشی

____________________________________________________________

تدریس دوره های آموزشی

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۷