کارآفرینی، نوآوری و صنایع  فرهنگی و هویت ساز

تعداد بازدید:۲۹۸۶

در راستای مساله فرهنگ سازی و ترویج گفتمان صنایع فرهنگی، سازمان دانشجویان بع طراحی رویدادی کارآفرینانه اقدام نمود.شرکت کنندگان ابتدا مفاهیمی را به صورت فشرده و کاربردی در رابطه با ایده پردازی و خلق ایده های کسب و کار موفق یاد خواهند گرفت. در ادامه صاحبان ایده در میان شرکت کنندگان در مدت ۹۰ ثانیه ایده های خود را به مربیان و شرکت کنندگان ارائه می دهند. سپس به اننتخاب خود به تیم های موضوعی تقسیم می شوند. و در یک فضای کار تیمی با روش ها و ابزار هایی که آموخته ان به ایده پردازی، ارزیابی ایده و طراحی یک ارزش قابل پیاده سازی و سودمند پرداخته و در نهایت برای ارائه آُسانسوری آن به داوران آماده می شوند.

 

از جمله فعالیت های این بخش از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی می توان به این موارد اشاره کرد:

  • برگزاری رویداد کارآفرینانه «ایده تاپ»  «اکسیر» و تورهای آشنایی با شتاب دهنده ها و شرکت های نوپا

  • برگزاری سلسله نشست های تخصصی ؛ خودباوری با آشنایی ، توانمندی ها و دستاوردهای علمی و صنعتی ایران اسلامی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸