معرفی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

تعداد بازدید:۹۲۶
معرفی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

یاسر شریفی
سرپرست معاونت آموزشی و کارآفرینی

کلید واژه ها: عکس یاسر شریفی

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳