اخبار دسته اول - آرشیو

ظرفیت های جهاددانشگاهی در خدمت توسعه شهر و استان قم
رئیس جهاددانشگاهی در جلسه شورای شهر قم عنوان کرد؛

ظرفیت های جهاددانشگاهی در خدمت توسعه شهر و استان قم

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم با تاکید بر اینکه کشور باید به سمت دانش ورزی و خردورزی در خدمات برود، گفت: جهاد دانشگاهی در خدمت توسعه کشور و نظام اسلامی و شهر مقدس قم است.

ادامه مطلب
رقابت باید در زمینه خدمت رسانی باشد/هر موفقیتی در جهاد دانشگاهی قابل حصول است

رقابت باید در زمینه خدمت رسانی باشد/هر موفقیتی در جهاد دانشگاهی قابل حصول است

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تأکید بر اهمیت جذب توریست سلامت گفت: باید در زمینه جذب بیمار همدلی، همکاری و مشارکت داشته باشیم و بعد در زمینه خدمت رسانی رقابت کنیم.

ادامه مطلب
شروع کار از ایده، تفاوت مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی است

شروع کار از ایده، تفاوت مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی است

مدیر شعبه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌ بنیان جهاد دانشگاهی در قم اظهار کرد: تفاوت مرکز نوآوری و شتابدهی ما با مراکز رشد این است که کار را از ایده پردازی و پرورش آن و با تیم سازی دانشجویان شروع و بعد دانشجویان محصول خود را ارائه می کنند اما مراکز رشد اغلب از یک محصول شروع و بعد آن را به دانش بنیان تبدیل می کنند لذا ما یک قدم عقب تر هستیم و به این معنا سعی کردیم فاصله مراکز رشد و دانشجویان را کمتر کنیم.

ادامه مطلب
فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی بسیار گسترده است

فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی بسیار گسترده است

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم با بیان این که فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی قم بسیار گسترده است و در زمان محدود چند دقیقه‌ای نمی‌توان به طور کامل بیان کرد از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم دعوت کرد جهت آشنایی با دستاوردهای علمی و خدمات تخصصی این واحد سازمانی از فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی استان قم بازدید کند.

ادامه مطلب
افزایش ظرفیت‌های همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم و جهاد دانشگاهی بررسی شد

افزایش ظرفیت‌های همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان قم و جهاد دانشگاهی بررسی شد

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان قم در خصوص هم افزایی و همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی با دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام آمادگی کرد.

ادامه مطلب