اخبار

طرح ایجاد شرکت تعاونی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی قم با جدیت در حال پیگیری است

طرح ایجاد شرکت تعاونی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی قم با جدیت در حال پیگیری است جدید

سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد استان قم، گفت: طرح ایجاد شرکت تعاونی با محوریت ساماندهی مشاغل خانگی در استان توسط این معاونت با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

ادامه مطلب
مهارت آموزی کلید اصلی اشتغال و کارآفرینی است
سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی قم:

مهارت آموزی کلید اصلی اشتغال و کارآفرینی است

سرپرست معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی واحد استان قم، با اشاره به ظرفیت های موجود در این نهاد انقلابی، گفت: مهارت آموزی کلید اصلی اشتغال و کارآفرینی است.

ادامه مطلب