پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی استان قم در مباحث پژوهشی و فناور جزیره ای عمل نمی کند
/جهاددانشگاهی زیست بوم نوآوریِ نخبگان ایران/

جهاد دانشگاهی استان قم در مباحث پژوهشی و فناور جزیره ای عمل نمی کند

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم با تاکید بر این که در مباحث پژوهشی و فناور نباید جزیره ای عمل کرد، تصریح کرد: در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی سعی داریم با بخش های پژوهشی و ارگان های مختلفی که در این زمینه ها فعال هستند همسو باشیم چرا که این همسو بودن منجر به هم افزایی توان های علمی خواهد شد.

ادامه مطلب
فرماندار قم از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان بازدید کرد

فرماندار قم از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان بازدید کرد

دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم به همراه محسن پورمند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و علی طالبی معاون عمرانی فرمانداری از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی با حضور دکتر محمد حیدری رئیس جهاد دانشگاهی استان بازدید کرد.

ادامه مطلب