فهرست جهادگران

تعداد بازدید:۶۳۳۵

حوزه ریاست


دکتر محمد حیدری
رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم

 

 

 

هادی خورسند
مدیر حراست

 

 

 

علی شریعتی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 

 

 

حامد حرم‌پناهی
کارشناس پشتیبانی

 

 

 

مریم صمدی
کارشناس برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

 

 

 


شعبه جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم


محمدجواد رحیمیان محقق
مدیر شعبه برادران

 

 

 

نوشین صادقی
مدیر شعبه خواهران

 

 

 


شعبه جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی قم


یاسر شریفی
مدیر شعبه

 

 

 


شعبه جهاد دانشگاهی در پردیس فارابی دانشگاه تهران


ریحانه زارعی
مدیر شعبه

 

 

 


شعبه جهاد دانشگاهی در دانشگاه حضرت معصومه (س)


مریم حیدری
مدیر شعبه

 

 

 


شعبه جهاد دانشگاهی در دانشگاه صنعتی استان قم


ریحانه زارعی
سرپرست شعبه

 

 

 


سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان شعبه استان قم

یاسر شریفی
مدیر شعبه

 

 

 


 

 

حوزه معاونت پشتیبانی


امور اداری و عمومی


حسین کاظمی
مدیر اداری و عمومی

 

 

 

محمدرضا سلیمانیان
مسئول امور عمومی

 

 

 

علی اکبر زهدی‌پور
متصدی دبیرخانه

 


 

قیاسعلی شیری
خدمات عمومی

 

 

 

یوسف علی‌پور
خدمات عمومی

 

 

 

نصرت الله بیات
خدمات عمومی

 

 

 

 


امور مالی


امیر گودرزی
ذی‌حساب و مدیر امور مالی

 

 

 

راضیه سادات بصیری زاده
حسابدار

 

 

 

محبوبه توانایی
حسابدار

 

 

 

سید علی موسوی
کارپرداز

 

 

 

علی حسنی
جمعدار اموال

 

 

 


 

 

حوزه معاونت آموزشی


سرپرست معاونت آموزشی
علی حسینی 

 

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی
زینب بالار 

 

 


حسابدار معاونت آموزشی
محبوبه حیدری

 

 


مدیر اداره نظارت و ارزشیابی
محمد رستمی

 

 


 

مسئول امور قرارداد ها
جواد خوش آمد

 

 

 

 خدمات آموزشی
ابوالفضل کاظم‌خانی

 

 

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک (علوم انسانی، علوم پزشکی و هنر)


مدیر مرکز شماره دو
مرضیه سادات موسوی زوارق

 

 

 

کارشناس آموزش
محمدرضا محسنی

 

 

 

کارشناس آموزش
علی فتحی

 

 

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات)


مدیر مرکز شماره سه
محمد رستمی

 

 

 

مدیرگروه فنی و مهندسی
ندا طالبی

 

 

کارشناس آموزش
مجید سلیمی

 

 

 

 کارشناس آموزش
حسین کلائی

 

 


 

جواد عرب خراسانی
خدمات پژوهشی

 

 

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی)


مدیر مرکز شماره چهار
مهدی بافرانی

 

 

 

 کارشناس آموزش
ابوالفضل مرادی

 

 

 

کارشناس آموزش
سیده مژگان طاهری

 

 

 

کارشناس آموزش
سوده بنائی

 

 

 

کارشناس آموزش
ندا نیکوگفتار

 

 

 

کارشناس آموزش
زهرا راستگو

 

 

 

 کارشناس آموزش
علی مصری

 

 

 


 

 

حوزه معاونت پژوهشی


لیلا ناصرپور
سرپرست معاونت پژوهشی

 

 

 

محممد میرزایی
مسئول دفتر معاونت پژوهشی

 

 

 

هدی فضائلی
مدیر اجرایی معاونت پژوهشی

 

 

 

سید عباس سید ابراهیمی
کارشناس پژوهشی

 


 


پژوهشگران


آذر شیخ الاسلام
سرپرست گروه پژوهشی مزانشیمال

 

 

 

ناصر کلهر قم
پژوهشگر ژنتیک

 

 

 

محسن شیخ حسن
پژوهشگر 

 

 

 

علی کوثری
پژوهشگر ژنتیک

 

 

 

معصومه کریمی
پژوهشگر ژنتیک

 

 

 

سیده سعیده صحرایی
پژوهشگر 

 

 

 


مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات پزشکی


علیرضا جعفری
مدیر مرکز خدمات تخصصی فناوری اطلاعات پزشکی
 

 

 

سید محمود سیدکریمی
کارشناس نرم افزار
 

 

 

جعفر برقی
کارشناس شبکه

 

 

 


مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری رویا


دکتر مرضیه علوی سلطانی
مدیر مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری و مسئول فنی

 

 

 

معصومه جانبازی
مسئول قسمت مامایی

 

 

 

ساناز سلیمانی مود
کارشناس مامایی

 

 

 

زینب یزدانپناه
کارشناس مامایی

 

 

 

بنت الهدی رئیسی
کارشناس مامایی

 

 

 

مژده خاذنی
کارشناس مامایی

 

 

 

اعظم تقی زاده
پذیرش مامایی

 

 

 


راحیل جنتی فر
مسئول آزمایشگاه جنین شناسی

 

 

 

الهام آسا

کارشناس آزمایشگاه جنین شناسی

 

 

 

محمدباقر مساعی منش
کارشناس آزمایشگاه جنین شناسی

 

 

 

عاطفه وردی
کارشناس آزمایشگاه جنین شناسی

 

 

 


نغمه سیاری
کارشناس آزمایشگاه آندرولوژی

 

 

 

مهدی آزادپور
کارشناس آزمایشگاه آندرولوژی

 

 

 


دکتر مرتضی حسنی
مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

 

مهدی یزدانی آرا
سوپروایزر آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

 

مرضیه جعفری کمشچه
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

 

رقیه اسدی درخشنده
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

 


لیلا احمدی
مسئول اتاق عمل

 

 

 

سمیه برونی مندآبادی
کارشناس پرستاری

 

 

 

منا روحانی
کارشناس پرستاری

 


 

زهرا فلاح زاده
کارشناس پرستاری

 

 

 

وفایی
کارشناس پرستاری

 

 

 

رقیه شاه‌قلی
خدمات اتاق عمل


 

 


الهام اراضی
مسئول پذیرش

 

 

 

زینب اسماعیلی
متصدی بایگانی

 


 

بیتا عزیزی مهران
متصدی پذیرش

 

 

 

حیدرعلی شیری مریم نگاری
متصدی پذیرش

 

 

 

نفیسه نکونام
صندوق دار

 

 

 


علیرضا سعیدی مقدم
انباردار

 

 

 


رضا محمدی زرین قبائی
کارشناس حراست

 

 

 


معصومه صنعتگر
مسئول امور ترخیص

 

 

 

فاطمه دیده گاه
حسابدار

 

 

 


مجتبی خاوری مقدم
مسئول امور عمومی

 

 

 

تقی نصیری سروی
کارپرداز

 

 

خدمات آموزشی
علی محمدپور

 

 


 

زینب عباسی مقدم
خدمات درمانی

 

 

 

فاطمه مظفری
خدمات درمانی

 

 

 

زهرا کیومرث
خدمات درمانی

 

 

 


زینب بدخشان
مسئول فنی داروخانه

 

 

 

علی عسگری
متصدی داروخانه

 

 

 

 

 


 

 

حوزه معاونت فرهنگی


معاون فرهنگی
علی حسینی 

 

 

 

ابوالفضل کردی زاده
کارشناس فرهنگی

 

 محسن عبادی پور
کارشناس فرهنگی

 

 

 


سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه استان قم


یاسر شریفی
مدیر اجرایی

 

 

 


خبرگزاری ایسنا


محسن صفری
سردبیر خبرگزاری ایسنا

 

 

 


خبرگزاری ایکنا


علی فرج زاده
سردبیر خبرگزاری ایکنا قم

 

 

 


 

 

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی


سیده شبنم فاطمی
سرپرست مرکز

 

 

 

مصطفی عزتی
مسئول دفتر و امور اساتید، کارگاه و آزمایشگاه

 

 

 

زهرا محمودی
مدیر آموزش
 

 

 

مسیب عاصمی
کارشناس آموزش

 

 

 

کارشناس آموزش
مریم فرجی

 

 

 

کریمه شعبانی راد
کارشناس دانشجویی فرهنگی

 

 

 

محبوبه حیدری
حسابدار

 

 ابوالفضل امیدواریان
خدمات آموزشی

 


 

کلید واژه ها: تماس با ما