دفتر تلفن

تعداد بازدید:۱۲۲۰۷

 


دفتر ریاست:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 7

 


اداره روابط عمومی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 6

 


اداره حراست:

025-32852434

 


مدیریت امور اداری و عمومی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 2


اداره امور مالی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 3

 


سازمان تجازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی - شعبه قم:

025-32859851

 


دفتر معاونت آموزشی:

025-37832878

 


دفتر معاونت پژوهشی:

025-32700158

 


دفتر معاونت فرهنگی:

025-32851493

 


مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم:

025-31621

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک:

025-32918108
025-32918109

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی):

025-32918108
025-32918109

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات):

025-31654

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی):

025-37748713
025-37732504

 


دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم:

025-32852552
025-32854774

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (برادران):

025-32853335

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (خواهران):

025-32852306

 


جهاددانشگاهی شعبه پردیس فارابی دانشگاه تهران:

025-36644996

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه حضرت معصومه (س)


 

کلید واژه ها: معاونت فرهنگی آزمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت آموزشی ایسنا ایکنا مرکز درمان ناباروری علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم جهاددانشگاهی واحد استان قم علوم پزشکی شعب جهاددانشگاهی معاونت پژوهشی خدمات تخصصی معماری و شهرسازی روابط عمومی دفتر تلفن تماس با ما زبان

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۹