دفتر تلفن

تعداد بازدید:۲۴۳۸۳

 


دفتر ریاست:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 7

 


اداره روابط عمومی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 6

 


اداره حراست:

025-32852434

 


مدیریت امور اداری و عمومی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 2


اداره امور مالی:

025-32859856
025-32859857
025-32852958
025-32854293

داخلی 3

 


سازمان تجازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی - شعبه قم:

025-32859851

قم - خیابان صفاشهر - خیابان جهاد دانشگاهی - جهاد دانشگاهی واحد استان قم

برای مسیریابی کلیک کنید


دفتر معاونت آموزشی:

025-37832878

قم - بلوار شهید منتظری - کوچه 28 - مرکز آموزش فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی واحد استان قم

برای مسیریابی کلیک کنید


دفتر معاونت پژوهشی:

025-32700158

قم - بلوار شهید کریمی - خیابان شهید حقانی - میدان رویان - میدان ایثار - مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم (رویا)

برای مسیریابی کلیک کنید


دفتر معاونت فرهنگی:

025-37832878

قم - بلوار شهید منتظری - کوچه 28 - مرکز آموزش فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی واحد استان قم

برای مسیریابی کلیک کنید


مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم:

025-31621

قم - بلوار شهید کریمی - خیابان شهید حقانی - میدان رویان - میدان ایثار - مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم (رویا)

برای مسیریابی کلیک کنید


دفتر نمایندگی شرکت فناوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف)

025-32708187

قم - بلوار شهید کریمی - خیابان شهید حقانی - میدان رویان - میدان ایثار - مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی واحد استان قم (رویا)

برای مسیریابی کلیک کنید


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک:

025-32918108
025-32918109

قم - بلوار محمد امین - کوچه 13 - پلاک 15 - مرکز آموزش های تخصصی شماره یک جهاد دانشگاهی واحد استان قم 

برای مسیریابی کلیک کنید


مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی):

025-32918108
025-32918109

قم - بلوار محمد امین - کوچه 13 - پلاک 15 - مرکز آموزش های تخصصی شماره یک جهاد دانشگاهی واحد استان قم 

برای مسیریابی کلیک کنید


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات):

025-31654

قم - بلوار شهید منتظری - کوچه 28 - مرکز آموزش فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی واحد استان قم

برای مسیریابی کلیک کنید


مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی):

025-37748713
025-37732504

قم - خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 20 و 22 - مرکز آموزش های تخصصی زبان های خارجی جهاد دانشگاهی واحد استان قم 

برای مسیریابی کلیک کنید


دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم:

025-36669417

قم - میدان شهرداری - بلوار نواب صفوی - نبش خیابان شهید علوی

برای مسیریابی کلیک کنید


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (برادران):

025-32853335

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (خواهران):

025-32852306

 


جهاددانشگاهی شعبه پردیس فارابی دانشگاه تهران:

025-36644996

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه حضرت معصومه (س)


 

کلید واژه ها: معاونت فرهنگی آزمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت آموزشی ایسنا ایکنا مرکز درمان ناباروری علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم جهاددانشگاهی واحد استان قم علوم پزشکی شعب جهاددانشگاهی معاونت پژوهشی خدمات تخصصی معماری و شهرسازی روابط عمومی دفتر تلفن تماس با ما زبان

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۱