دفتر تلفن

تعداد بازدید:۶۷۲۵

 


دفتر ریاست و روابط عمومی:

025-32859856

025-32859857

داخلی 6


اداره حراست:

025-32852434

 


دفتر معاونت پشتیبانی (اداری مالی):

025-32859856

025-32859857

داخلی 303


مدیریت امور اداری و عمومی:

025-32859856

025-32859857

داخلی 203 یا 202


اداره امور مالی:

025-32854293

025-32854295

 


دفتر معاونت آموزشی:

025-37832878

 


دفتر معاونت پژوهشی:

025-32700158

 


دفتر معاونت فرهنگی:

025-32851493

 

 


مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی قم:

025-31621

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره یک:

025-37759143

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره دو (علوم پزشکی):

025-37748632

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره سه (فناوری اطلاعات):

025-31654

 


مرکز آموزش های تخصصی شماره چهار (زبان های خارجی):

025-7748713

025-7732504

 


دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد استان قم:

025-32852552

025-32854774

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (برادران):

025-32853335

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه قم (خواهران):

025-32852306

 


جهاددانشگاهی شعبه پردیس فارابی دانشگاه تهران:

025-36644996

 


جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه حضرت معصومه (س)


 

کلید واژه ها: معاونت فرهنگیآزمایشگاهفناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت آموزشیایسناایکنامرکز درمان ناباروریعلمی کاربردیجهاددانشگاهی واحد استان قمعلوم پزشکیشعب جهاددانشگاهیمعاونت پژوهشیخدمات تخصصی معماری و شهرسازیروابط عمومیدفتر تلفنتماس با مازبان