ویژه جهادگران استان قم

تعداد بازدید:۲۱۴

 

 


ارائه محتوای خام و درخواست طراحی محصولات گرافیکی دیجیتال (دوبعدی)

 

فرم درخواست محصولات گرافیکی دیجیتال با توجه به ارائه محتوا و درخواست همکاران محترم در خصوص طراحی محصولات مختلف ایجاد شد تا ضمن فراهم آوردن امکان ارائه محتوای کامل، زمینه نظارت معاونین محترم بر محتوا، هزینه و ضرورت طراحی را نیز ایجاد کند.

کارشناسان محترم در هریک از حوزه‌های فعالیت جهاد دانشگاهی می‌توانند پس از مراجعه به وبسایت واحد و تکمیل فرم، فایل PDF خروجی از فرم تکمیل شده را (که با دستور پرینت قابل ذخیره است) برای معاونین یا مسئولین محترم حوزه‌های فعالیت واحد ارسال کنند تا ضمن کنترل نهایی محتوای ارائه شده، طی نامه‌ای درخواست اجرای محتوا را صرفا با ارسال کد پی‌گیری ارسال فرمایند.

در ادامه با ذکر این مطلب که برنامه‌های تبلیغاتی فصلی که بطور مجزا تدوین می‌‎شود از روال این فرم جداست، خواهشمند است همکاران محترم هنگام ارسال درخواست طراحی محتوای دیجیتال، فرصت طراحی را حداقل سه روز کاری در نظر داشته باشند تا اشکالی در روند طراحی ایجاد نشود.

شایان ذکر است محتوای وارد شده پس از ثبت نهایی توسط کاربر، به هیچ وجه قابل ویرایش نیست، لذا در صورت ثبت محتوای اشتباه، فرم باید مجدد تکمیل گردد. این امر سبب می‌شود معاونین محترم اطمینان داشته باشند محتوایی که ارسال شده به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

در پایان استدعا دارد همکاران محترم تا جای ممکن تمامی ردیف های فرم را تکمیل نمایند تا کوچکترین ابهامی برای طراح بروز نکند.

 

  فرم درخواست محصولات گرافیکی دیجیتال