پژوهش و فناوری - آرشیو

رئیس جهاددانشگاهی استان قم: توسعه قم بدون توجه به شرایط اقلیمی تبعات زیست محیطی دارد
سلسله نشست های عش آل محمد (ص) "مسأله اقلیم در نظام شهرسازی"

رئیس جهاددانشگاهی استان قم: توسعه قم بدون توجه به شرایط اقلیمی تبعات زیست محیطی دارد

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: توسعه ساخت و ساز در قم بدون توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی،تبعات زیست محیطی دارد.

ادامه مطلب
برگزاری سلسله نشست‌های "عش آل محمد(ص)" به همت جهاد دانشگاهی استان قم
سرپرست مرکز خدمات تخصصی معماری و شهرسازی جهاددانشگاهی استان قم خبر داد:

برگزاری سلسله نشست‌های "عش آل محمد(ص)" به همت جهاد دانشگاهی استان قم

سرپرست مرکز خدمات تخصصی معماری و شهرسازی جهاددانشگاهی قم گفت: به همت جهاد دانشگاهی استان قم سلسله نشست های عش آل محمد با همکاری نهاد و سازمان ها برگزار می شود.

ادامه مطلب
اقلیم زیست محیطی استان قم گنجایش سیصد هزار نفر جمعیت دارد
در چهارمین جلسه هماهنگی نشست "مسأله اقلیم در نظام شهرسازی" عنوان شد

اقلیم زیست محیطی استان قم گنجایش سیصد هزار نفر جمعیت دارد

چهارمین جلسه هماهنگی نشست "مسأله اقلیم در نظام شهرسازی" از سلسله نشست های عش آل محمد (ص) در سالن جلسات جهاددانشگاهی واحد استان قم برگزار شد.

ادامه مطلب
فقط با فعال کردن استعدادهای راکد، مشکل اشتغال از بین می‌رود

فقط با فعال کردن استعدادهای راکد، مشکل اشتغال از بین می‌رود

رئیس جهاددانشگاهی قم با بیان اینکه باید در کشور از ظرفیت هایی که داریم به خوبی استفاده کنیم، گفت: این کشور پر از استعداد و ظرفیت های راکد و نیمه راکد است که فقط با فعال کردن آنها و یک مدیریت چند بعدی هماهنگ می توان مشکل اشتغال را در کشور از بین برد.

ادامه مطلب