پژوهش و فناوری - آرشیو

در پنل دوم نشست شهر هوشمند چه گذشت؟

در پنل دوم نشست شهر هوشمند چه گذشت؟

در پنل دوم نشست شهر هوشمند از سلسله نشست های تخصصی عش آل محمد(ع) که به همت جهاددانشگاهی قم با مشارکت نهادهای استان و شهر قم برگزار شد، مباحثی پیرامون بسترهای فکر و عملیات در ساختن شهر هوشمند بررسی شد.

ادامه مطلب