فرهنگی

آغاز فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهرقائم
با همکاری جهاد دانشگاهی واحد استان قم صورت گرفت:

آغاز فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهرقائم جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان قم از آغاز فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی شهرقائم با همکاری معاونت اجتماعی و سیاسی استانداری قم و جهاد دانشگاهی واحد این استان خبر داد.

ادامه مطلب