پژوهش و فناوری - آرشیو

ترس برادر مرگ و دوست کرونا است

ترس برادر مرگ و دوست کرونا است

مدیر مرکز مشاوره و روانشناسی جهاد دانشگاهی استان قم گفت: وقتی محرکی دریافت کنیم که احساس کنیم توانایی مقابله با آن را نداریم طبیعتا استرس ما بیشتر می‌شود. ترس برادر مرگ است، این ضرب المثلی است که از گذشته بیان شده است.

ادامه مطلب