عمومی - آرشیو

دعوت به همکاری تکنسین بی هوشی

دعوت به همکاری تکنسین بی هوشی

جهاد دانشگاهی واحد استان قم جهت تکمیل کادر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری رویا (وابسته به جهاد دانشگاهی) از تکنسین های بی هوشی علاقه مند به فعالیت در این مرکز دعوت به همکاری می کند.

ادامه مطلب