عمومی - آرشیو

مجوز فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی قم صادر شد
مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی شعبه قم خبر داد:

مجوز فعالیت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی قم صادر شد

در دهمین جلسه شورای مرکزی مراکز نوآوری و شتابدهی (منش) با راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی (منش) در جهاد دانشگاهی واحد استان واحد قم موافقت و مجوز فعالیت این مرکز صادر شد.

ادامه مطلب