تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

رویداد خانه تا کارخانه آغازبکار کرد

رویداد خانه تا کارخانه آغازبکار کرد

رویداد خانه تا کارخانه با هدف ترویج و گسترش ایده یابی، شناسایی غربالگری ایده‌ها، افزایش دانش متقاضیان و مددجویان، انجام فرآیند کامل ارزیابی با کمک آموزش، مشاوره، ارائه گزارش و حمایت از ایده های برتر و تولید محصول فناورانه از ۲۸ بهمن ماه تا ۱۵ اسفند ماه با ثبت نام صاحبان ایده از ایشان حمایت می‌کند.

ادامه مطلب