تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

همایش در مسیر موفقیت برگزار شد

همایش در مسیر موفقیت برگزار شد

همایش "درمسیر موفقیت" با حضور جمعی از تولیدکنندگان موفق و کارآفرین استان قم به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی قم، گروه جهادی لیان، موسسه خیریه فروغ اندیشه و بنیاد برکت استان قم با هدف توانمندسازی تولیدکننده های خرد و نوپا جهت حضور مؤثر وموفق در رویداد تخصصی لیان برگزار شد.

ادامه مطلب