تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

تور فناوری مجازی برگزار شد

تور فناوری مجازی برگزار شد گالری

در راستای توانمندسازی و آشنایی مستعدان فناور، دانشجویان و دانش آموختگان برتر با کارآفرینی و فناوری تور فناوری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه بیستم آبان ماه با همکاری جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان استان قم به شیوه مجازی در محل پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد.

ادامه مطلب