تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

حضور پیشران‌های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در نمایشگاه اشتغال و کارافرینی استان قم
مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان قم خبر داد:

حضور پیشران‌های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در نمایشگاه اشتغال و کارافرینی استان قم گالری

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی قم گفت: این نمایشگاه از ششم تا دهم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان قم دایر است که عموم همشهریان می توانند از ساعت ۱۵ الی ۲۱ از آن بازدید کنند.

ادامه مطلب