عمومی

توسعه یافتگی عجین با پیشرفت علمی است
پیش از خطبه های نماز جمعه عنوان شد:

توسعه یافتگی عجین با پیشرفت علمی است

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: جهاد دانشگاهی با هدف رفع نیاز کشور به خارج از مرزها، در حوزه های پژوهش و فناوری، آموزش، فرهنگی و نیز اشتغال و تجاری سازی دانش فعالیت می کند.

ادامه مطلب
راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت قم توسط جهاد دانشگاهی

راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت قم توسط جهاد دانشگاهی

رییس جهاد دانشگاهی قم گفت: سامانه گردشگری سلامت استان قم با هدف معرفی کلیه امکانات کردشگری سلامت استان قم، دریافت بازخورد بیماران و جذب درخواست‌ها و نیازهای درمانی بیماران خارجی، توسط جهاد دانشگاهی قم راه‌اندازی می‌شود.

ادامه مطلب
حضور پررنگ جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌های قم

حضور پررنگ جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌های قم

رییس جهاد دانشگاهی قم با اشاره به حضور پررنگ جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌های استان گفت: ۲۵۰۰نفر از دانشجویان عضو جهاد دانشگاهی قم هستند و این نهاد برنامه‌های متعدد فرهنگی و آموزشی در دانشگاه‌ها برگزار می‌کند.

ادامه مطلب