عمومی

۸درصد مراجعه کنندگان مرکز درمان ناباروری، غیر ایرانی هستند

۸درصد مراجعه کنندگان مرکز درمان ناباروری، غیر ایرانی هستند

رییس مرکز جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: حدود۴۰درصد از بیماران، از خارج استان به مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم، مراجعه می‌کنند و همچنین ۸درصد از بیماران، اتباع خارجی غیر افغانی هستند.

ادامه مطلب
اقدامات جهاد دانشگاهی باعث امیدبخشی به جامعه است

اقدامات جهاد دانشگاهی باعث امیدبخشی به جامعه است

مدیرکل صداوسیمای مرکز قم با بیان اینکه موضوع ناباروری سبب نا امیدی بسیار بزرگ در خانواده‌های مبتلا می‌شود و نشان دادن حل این مشکل در مراکز درمان ناباروری باعث امیدزایی در این خانواده‌ها است، بیان کرد: باید توانمندی‌ها و اقدامات جهاد دانشگاهی در مرکز درمان ناباروری منعکس شود تا مردم جامعه بیشتر با آن آشنا شوند.

ادامه مطلب