در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان قم روی داد

آموزش آفرینش

۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۲۱:۳۷ کد : ۶۰۷۶ فرهنگی
تعداد بازدید:۱۲۰
کارگاه آفرینندگی در زندگی از سلسله برنامه های سومین مرحله از طرح "کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم کارگاه آفرینندگی در زندگی روز سه شنبه 21 اسفند ماه  در قالب سومین مرحله از طرح "کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی در سالن همایش های این مرکز با ارائه احمد ترابی برگزار شد.

احمد ترابی، روان‌شناس بالینی و پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی، در این کارگاه مؤلفه های خلاق بودن، نحوه متفاوت نگریستن به پیرامون، توجه به داشته ها و توانمندی ها را تبیین نمود.

وی در ادامه به بیان مباحثی همچون خلاقیت، مراحل خلاقیت در زندگی، ویژگی های افرادخلاق، عوامل بروز و پرورش خلاقیت و آفرینندگی و موانع بروز خلاقیت و نوع آوری درافراد پرداخت.

کلید واژه ها: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعیمعاونت فرهنگی


نظر شما :