"سومین مرحله کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی"

کارگاه سبک زندگی دخترانه در دانشگاه قم برگزار شد

۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۱۹:۰۸ کد : ۳۹۱۱ فرهنگی
کارگاه سبک زندگی دخترانه روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه در نمازخانه خوابگاه کوثر دانشگاه قم با استقبال دانشجویان برگزار شد.
کارگاه سبک زندگی دخترانه در دانشگاه قم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم در این کارگاه آموزشی از سلسله کارگاه ها و برنامه های فرهنگی سومین مرحله کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی مباحثی سبک های مختلف زندگی مورد بررسی قرار گرفت.

بخشی از مطالب کارگاه آموزشی سبک زندگی دخترانه به شرح زیر است:

"برخی از آدم ها سبک زندگی شان کاریکاتوری شده و سبک زندگی یعنی تمام ابعادزندگی ما نه اینکه فقط به یک قسمت از ان توجه کنیم و به بقیه آن بی توجهی کنیم به عنوان مثال فقط به نماز توجه کنیم یا فقط به درس توجه کنیم و... که به بقیه بخش های زندگی فکر نمیکنیم که به طریق درست پیش رو برود.به عبارت دیگر سبک زندگی یعنی مجموعه الگوهای رفتاری ما که دیده میشود و قابل اندازه گیری است.ارزش یعنی انچه که برای من مهم است مجموعه رفتارهای ما برخاسته از ارزش هاست.مابایدبفهمین راه درست چیست ایه97/نحل میفرماید: کسی که کارخوبی انجام می دهد چه مونث و چه مذکر و عمل خوبی انجام میدهد که برخاسته از ایمان است تازه او رازنده حساب میکنیم و به اوحیات طیبه و زندگانی می دهیم. برخی زندگانی می‌کنند وبرخی زنده مانی،واقعیت این است که ما زنده مانی می‌کنیم."

کلید واژه ها: کارگاه آموزشیکنترل و کاهش آسیب های اجتماعی


نظر شما :