مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم:

دو سوم پرونده‌های قضایی در قم، تصادفات فوتی و جرحی است/پروژه های شهری پیوست فرهنگی و ایمنی می خواهد

۱۶ مهر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۴ کد : ۲۴۲۲ پژوهشی
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: دو سوم پرونده های قضائی در قم در مورد تصادفات فوتی و جرحی و رانندگی بدون گواهی نامه است.
دو سوم پرونده‌های قضایی در قم، تصادفات فوتی و جرحی است/پروژه های شهری پیوست فرهنگی و ایمنی می خواهد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم، سعید کاویانی ظهر امروز در جلسه جمع بندی سلسله نشست های هم اندیشی عش آل محمد (ص) در دفتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم عنوان کرد: معاونت پیشگیری 9 اداره فعال دارد که به تحلیل ورودی پرونده ها می پردازد.   طبق این تحلیل ها، دو سوم پرونده های قضائی در قم در مورد تصادفات فوتی و جرحی و رانندگی بدون گواهی نامه است.

وی تصریح کرد: ایمنی در شهرسازی اهمیت زیادی دارد به طوری که 40 درصد از جرائم ریشه در بی توجهی به ایمنی در شهرسازی است.   کالبد شهری و شهروندان و مدیریت شهری سه عنصر مهم در پیشگیری از جرم است در محیط پیرامونی مدیریت شهری می تواند مانع از انجام جرائم و یا وقوع حوادث شود.

وی اظهار کرد:در کمربندی امام علی(ع) در قم 40 نقطه حادثه خیز به واسطه ورودی های غیر مجاز و چراغ های راهنما و عدم خط کشی احصا شد به طوری که در یک روز 10 فوتی و جرحی داشتیم وقتی کالبد کمربندی اصلاح شد آخرین آمار نشان دهنده کاهش حوادث بود.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی آئینه ای است که عملکرد شهرنشینان و روسای ادارات را ترسیم می کند و ضعف ها و کاستی های شهری را با توجه به تحقیقات علمی نشان می دهد.

وی گفت: برگزاری نشست های عش آل محمد (ص) اهمیت زیادی در شناخت آسیب ها و پیشگیری از حوادث و جرم دارد این نشست های علمی می گوید نباید با نگاه های قبلی پروژه ها تعریف شود.

کاویانی بیان کرد: برگزاری نشست های علمی عش آل محمد (ص) در واقع حساسیت ها به اجرای پروژه ها و توجه نسبت به مردم و زائران را افزایش داد.

وی تصریح کرد: پروژه های شهری پیوست فرهنگی و ایمنی می خواهد اگر این پیوست ها مورد تاکید نباشد ایمنی و امنیت در پروژه ها نادیده گرفته می شود و ورودی پرونده ها افزایش می یابد.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم تاکید کرد: نهادینه کردن پیوست های فرهنگی و ایمنی در شهرداری سهم مهمی در پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی های صورت گرفته در حوزه آسیب های اجتماعی، پیشگیری انتظامی 10 درصد و سهم پیشگیری قضائی 20 درصد است در حالی که سهم سرمایه و مشارکت اجتماعی 70 درصد در کاهش جرائم است.

کاویانی بیان کرد: کاهش مشارکت مردمی مسئولیت پذیری را کاهش می دهد از طرفی محیط شهری در تغیر رفتار شهروندان اثرگذار است.

وی گفت:وقتی کالبد شهر ناهمگون باشد شهروندان به شیوه ای دیگر تردد و رانندگی می کنند در مدیریت شهری قم باید به تردد350 هزار موتورسیکلت نیز توجه داشت.

مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم عنوان کرد: نیازسنجی در اجرای برنامه ها و پروژه ها و توجه به کالبد شهر در کاهش آسیب اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

وی بیان کرد:باید کارگاههای آموزشی در شورای شهر و شهرداری در مورد زائر و بعد فرهنگی با نگاه ملی دنبال شود تا نوع نگرش ها در قم نسبت به اهمیت پیشگیری تغییر کند.

کلید واژه ها: نشستنشست تخصصیعش آل محمدخدمات تخصصی معماری و شهرسازی


نظر شما :