اعضای شورای روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قم منصوب شدند

۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۰ کد : ۲۷۶۸ عمومی اخبار دسته اول
دکتر محمد حیدری رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم با پیشنهاد مسئول روابط عمومی اعضای شورای روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم را طی احکام جداگانه ای منصوب کرد.
اعضای شورای روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قم منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان قم دکتر محمد حیدری پس از پیشنهاد مسئول روابط عمومی مبنی بر تشکیل شورای روابط عمومی و انتصاب رابطین خبری در حوزه های مختلف فعالیت واحد جهت بهره مندی از نظرات اعضا و پوشش حد اکثری وقایع واحد اعضای شورای روابط عمومی و رابطین خبری پیشنهاد شده را منصوب کرد.

ترکیب شورای روابط عمومی متشکل از دکتر محمد حیدری رئیس شورا، علی شریعتی دبیر شورا و امیرحسین استقلال، ابوالفضل کردی زاده، محمد رستمی، یاسر شریفی، محسن صفری، محسن عبادی، سیده شبنم فاطمی و معصومه جانبازی به عنوان اعضای این شورا است.


در حکم انتصاب اعضای شورای روابط عمومی آمده است:

سلام علیکم

با احترام، نظر به پیشنهاد مسئول محترم اداره روابط عمومی و با توجه به تعهد و سوابق ارزشمند شما در جهاددانشگاهی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای روابط عمومی» منصوب می شوید.

امید است با یاری ایزد منان و بهره گیری از نظرات دیگر کارشناسان در انجام وظایف محوله پیروز و سربلند باشید. شرکت منظم در جلسات، پی گیری مصوبات تا حصول نتیجه مورد نظر و در نظر داشتن منافع کلی جهاددانشگاهی در تصمیمات و مصوبات این شورا مورد انتظار است.

کلید واژه ها: انتصابروابط عمومیشورای روابط عمومی


نظر شما :