بازدید فرماندار قم از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم (رویا)

۰۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۵

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، مرتضی حیدری روز چهارشنبه 5 تیر ماه از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم (رویا) بازدید کرد.