بازدید اعضای جهاد دانشگاهی از پارک فناوری پردیس۴۷

بازدید اعضای جهاد دانشگاهی از پارک فناوری پردیس

جمعی از اعضای جهاد دانشگاهی استان قم به همراه جهادگران سایر واحدهای سازمانی...

اردوی عکاسی جشنواره ملی مهدویت - فتوماراتن۵۳

اردوی عکاسی جشنواره ملی مهدویت - فتوماراتن

نام عکاس: حسین شاه بداغی - علی شریعتی

آیین تجلیل از جهادگران نمونه۱۸

آیین تجلیل از جهادگران نمونه

آیین تجلیل از جهادگران نمونه جهاد دانشگاهی واحد استان قم روز دوشنبه دهم...

بازدید فرماندار قم از مرکز فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی۲۰

بازدید فرماندار قم از مرکز فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی

دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم به همراه محسن پورمند معاون سیاسی، امنیتی و...

اهدای جوایز مسابقه حفظ قرآن کریم۱۸

اهدای جوایز مسابقه حفظ قرآن کریم

در این مراسم که با حضور اعضای جهاد دانشگاهی واحد استان قم و فرزندانشان...