بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان قم از فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶