نشست خبری به مناسبت چهل و یکمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی

۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱
نام عکاس: احمد ظهرابی
علی شریعتی - مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم
یاسر شریفی - مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان قم
محمد رستمی - رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد استان قم
لیلا ناصرپور - معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم
علی حسینی - معاون فرهنگی و سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم
دکتر محمد حیدری - رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم
دکتر محمد حیدری - رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم