محصولات

کتاب سلول‌های بنیادی، اگزوزوم‌ها و microRNAها
محصولات و دست‌آوردهای فناورانه

کتاب سلول‌های بنیادی، اگزوزوم‌ها و microRNAها

کیت بررسی شکست DNA اسپرم
محصولات و دست‌آوردهای فناورانه

کیت بررسی شکست DNA اسپرم

۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال