شروع کار از ایده، تفاوت مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی است

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۳ کد : ۴۲۹۹۳ عمومی اخبار دسته اول
تعداد بازدید:۱۶۱
مدیر شعبه سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌ بنیان جهاد دانشگاهی در قم اظهار کرد: تفاوت مرکز نوآوری و شتابدهی ما با مراکز رشد این است که کار را از ایده پردازی و پرورش آن و با تیم سازی دانشجویان شروع و بعد دانشجویان محصول خود را ارائه می کنند اما مراکز رشد اغلب از یک محصول شروع و بعد آن را به دانش بنیان تبدیل می کنند لذا ما یک قدم عقب تر هستیم و به این معنا سعی کردیم فاصله مراکز رشد و دانشجویان را کمتر کنیم.
شروع کار از ایده، تفاوت مرکز نوآوری و شکوفایی جهاددانشگاهی است

یاسر شریفی در جلسه دیدار دکتر حیدری رئیس جهاد دانشگاهی استان با دکتر مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی در حوزه IT سلامت و ۲۰ درصد در حوزه عمومی فعالیت می کند و در فضای دیجیتال در حوزه سلامت و تولید محتوای سلامت آمادگی همکاری داریم.

وی اظهار کرد: تفاوت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی با مراکز رشد این است که کار را از ایده پردازی و پرورش آن و با تیم سازی دانشجویان شروع و بعد دانشجویان محصول خود را ارائه می کنند اما مراکز رشد اغلب از یک محصول شروع و بعد آن را به دانش بنیان تبدیل می کنند لذا در این زمینه یک قدم عقب تر هستیم و به این معنا سعی کردیم فاصله مراکز رشد و دانشجویان را کمتر کنیم.

مدیر شعبه جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی استان قم همچنین با بیان این که شعبه دانشگاه علوم پزشکی از سال 1397 مجددا راه اندازی شده است به تشریح فعالیت های شعبه پرداخت و افزود: فعالیت های ما بیشتر جنبه دانشجویی و فرهنگی داشته و در زمینه برگزاری مناظرات دانشجویی، برگزاری ورکشاپ ها و کارگاه های مهارتی با همکاری معاونت فرهنگی و کانون ها و بسیج، برگزاری کارگاه هایی در حوزه آسیب های اجتماعی و مهارت های زندگی فعالیت کردیم.

وی ادامه داد: سه شنبه هفته جاری در خوابگاه دختران کوثر کارگاهی با عنوان مهارت های زندگی و خودآگاهی خواهیم داشت.

شریفی در ادامه بیان کرد: تشکیل هسته های دانشجویی، برگزاری برنامه های ثابت هفتگی باعنوان کافه سرمایه و کافه پژوهش، برگزاری اردوهای علمی_ فرهنگی و حضور فعال در جلسات فرهنگی از دیگر فعالیت شعبه دانشگاه علوم پزشکی است.

وی با بیان این که در حال حاضر دفتر شعبه پشت معاونت فرهنگی دانشگاه واقع شده تاکید کرد: اگر این امکان وجود داشته باشد که دفتر شعبه وارد بدنه دانشگاه شود با عضویت و بهره مندی دانشجویان از برنامه های جهاد اتفاقات بهتری برای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی رقم خواهد خورد.

مدیر شعبه علوم پزشکی ادامه داد: هر فعالیتی که در شعبه علوم پزشکی جهاد رقم بخورد به نام خود دانشگاه اتفاق خواهد افتاد.

کلید واژه ها: دیدار دانشگاه علوم پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم مرکز نوآوری و شکوفایی (منش)


نظر شما :