انتشار کتاب «اقتصادسنجی کاربردی» توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قم

۰۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۳ کد : ۱۹۲۴۲ فرهنگی اخبار دسته اول
تعداد بازدید:۲۴۶
«اقتصادسنجی کاربردی: داده‌های پنل با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews، STATA، RATS» توسط جهاددانشگاهی قم منتشر شد.
انتشار کتاب «اقتصادسنجی کاربردی» توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قم

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم، از مزیت‌های این کتاب بررسی روش‌های نوین در داده‌های پنلی و استفاده از نرم‌‍‌افزارهای مختلف در برآورد مدل‌ها است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: در حال حاضر از اقتصادسنجی به عنوان یک ابزار اساسی در پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی استفاده و هر روز بر دامنه کاربرد آن افزوده می‌شود، بطوریکه می‌توان ازآن به عنوان اصلی‌ترین روش‌ پژوهش در مطالعات اقتصادی نامبرد، اما نکته حائزاهمیت این است که بکار‌گیری روش‌های اقتصادسنجی به آمیزه‌ای از نظریات اقتصادی، حقایق پایه‌ای اقتصاد و ظرافت‌های ریاضی نیاز دارد و اگر این کار صورت پذیرد، نتیجه آن یک مدل اقتصاد‌ریاضی یا مقداری خواهد بود که گامی مهم به سوی ساخت یک مدل اقتصادسنجی است ... 

در فصل اول کتاب مفاهیم کلی در مدل‌سازی‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است، در فصل دوم به بررسی‌ داده‌های پنلی و نحوه وارد کردن مشاهدات به صورت پنلی در نرم افزارها بیان شده است، فصل سوم اختصاص به معرفی داده‌های تلفیقی و پنلی با اثرات ثابت و تصادفی دارد و ساختار این روش‌ها و روش برآورد آنها بیان شده است. 

در فصل چهارم به بیان روش های پویای مدلسازی داده‌های پنلی و بطور خاص روش‌ گشتاورهای تعمیم‌یافته بحث شده است، در فصل پنجم کتاب روش پنل هم‌انباشته توضیح داده شده است و برآورد این روش در نرم افزار Eviews و RATS تشریح شده است. در نهایت در فصل ششم روش خودرگرسیون‌برداری پنلی بحث شده است.

"اقتصادسنجی کاربردی: داده‌های پنل با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews، STATA، RATS" توسط یزدان گودرزی فراهانی و امیدعلی عادلی تالیف و در 332 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات جهاددانشگاهی قم منتشر شده است.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان قم


نظر شما :