بازدید رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم از سازمان انتقال خون

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳

دکتر محمد حیدری رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم روز یکشنبه 26 اسفند ماه به همراه جمعی از معاونین و مدیران از سازمان انتقال خون استان بازدید کرد.