افتتاح مرکز تخصصی آسیب‌های اجتماعی جهاد دانشگاهی قم

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۲۰

مرکز تخصصی آسیب‌های اجتماعی جهاد دانشگاه واحد استان قم با حضور مدیرکل بهزیستی و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قم افتتاح شد.