اختتامیه رویداد شتاب صنعت کفش و صندل

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۵
رتبه اول
رتبه سوم
شایسته تقدیر
یاسر شریفی - مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی استان قم - داور
تقدیر از داوران
تقدیر از داوران
محمد رستمی - رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان قم
احمد زین العابدین - ایده پرداز
احمد زین العابدین - ایده پرداز
زهرا عابدی - ایده پرداز
زهرا عابدی - ایده پرداز
پریا امیری - ایده پرداز
علیرضا قره‌گوزلو - داور
سیداحمد موسوی راد - ایده پرداز
ابوالفضل شکری - ایده پرداز
ابوالفضل شکری - ایده پرداز
مریم کریم زاده - مدیر گروه هنر مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
حسین شیرازی مقدم - داور
حسین ابراهیمی فرد - سرپرست دفتر حمایت از فعالیت های پژوهشی و کارآفرینی
دکتر محمد حیدری - رئیس جهاد دانشگاهی استان قم
برگزاری مراسم اختتامیه با رعایت پروتکل های بهداشتی
محمد رستمی - رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان قم
پخش سرود ملی