بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار از فعالیت های پژوهشی جهاد دانشگاهی قم

۲۴ دی ۱۳۹۸ ۴۵