دفتر تلفن

‌جهت نمایش تلفن و آدرس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید
 • 0
 • تمایل دارید با کدام یک از بخش های جهاد دانشگاهی استان قم ارتباط برقرار کنید؟*
  آموزش و کارآفرینی (مراکز آموزشی کامپیوتر، زبان، علوم پزشکی، علوم انسانی و هنر)
  پژوهش و درمان ناباروری
  فرهنگی و سازمان دانشجویان
  دانشگاه علمی کاربردی
  سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی استان قم (مراکز مشاوره شغلی و نوآوری و شتابدهی)
  ساختمان مرکزی (ریاست، روابط عمومی، حراست، امور اداری و عمومی، امور مالی)
  1