فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم
 • 0
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام اقدامات مورد درخواست شما ارائه شده است؟*
  بله
  تا حدودی
  خیر
  1
 • نحوه برخورد پزشکان با شما چگونه بوده است؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  2
 • نحوه برخورد مدیریت و آزمایشگاه با شما چگونه بوده است؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  3
 • نحوه برخورد پرسنل خدماتی با شما چگونه بوده است؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  4
 • نام افرادی که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرمائید:*
  5
 • نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی که با شما داشته اند مرقوم فرمائید:*
  6
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  بله
  خیر
  7
 • خدمت ارائه شده به خود را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  بد
  8
 • تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟*
  عالی
  خوب
  متوسط
  بد
  9
 • آیا مایل به ایجاد فضای اسکان، جهت اقامت کوتاه مدت برای مراجعین هستید؟*
  بله
  خیر
  بی نظر
  10
 • در خصوص مطلوبیت خدمت رسانی، مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی را نسبت به دیگر مراکز درمانی استان چگونه ارزیابی میکنید؟*
  بهتر از مراکز درمانی دیگر است
  فرقی با مراکز درمانی دیگر نمی کند
  ضعیف تر از مراکز درمانی دیگر است
  11
 • چگونه با مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم آشنا شده اید؟*
  دوستان و آشنایان
  رسانه های جمعی
  تبلیغات در سطح شهر
  پیشنهاد پزشکان متخصص
  12
 • سایر روش های آشنایی با مرکز درمان:*ادامه سوال بالا
  13
 • آیا غیر از وجوه مشخص در دوره درمان، از شما مبلغی دریافت شده است؟*
  بله
  خیر
  14
 • در صورتی که پاسخ شما به سوال بالا مثبت است نام شخص مورد نظر را قید فرمائید:*نام کامل
  15
 • جهت هرچه بالاتر بردن سطح کیفی خدمات مرکز درمان ناباروری، خواهشمند است هرگونه نظر، انتقاد یا پیشنهاد خود را مرقوم فرمائید:*
  16

 • در صورت تمایل اطلاعات زیر را وارد کنید:
  17
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  18
 • نام پزشک مربوطه*نام کامل
  19
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  20
 • تابعیت*
  21
 • استان محل سکونت:*
  22
 • شهرستان محل سکونت*
  23
 • روستا محل سکونت*
  24
 • با تشکر، روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم

  25