فرهنگی - آرشیو

جایگاه قم از بعد علمی و پژوهشی در سطح بین الملل مغفول مانده است
رئیس جهاد دانشگاهی استان قم:

جایگاه قم از بعد علمی و پژوهشی در سطح بین الملل مغفول مانده است

رئیس جهاد دانشگاهی استان قم گفت: جایگاه قم از بعد علمی و پژوهشی در سطح بین الملل مغفول مانده است و هنوز نتوانسته ایم قم را به لحاظ تولید علم و پژوهش در عرصه جهانی به خوبی معرفی کنیم.

ادامه مطلب
مسابقه ۱۰ قصه از امام رضا (ع) ویژه فرزندان جهادگران
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان قم برگزار می‌کند:

مسابقه ۱۰ قصه از امام رضا (ع) ویژه فرزندان جهادگران

مسابقه ۱۰ قصه از امام رضا (ع) در سه بخش برای فرزندان جهادگران جهاد دانشگاهی واحد استان قم برگزار و جوایز نفیسی به سه نفر برتر این مسابقه اهدا خواهد شد.

ادامه مطلب