جشنواره هنری ققنوس

تاریخ برگزاری : ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ رویداد ها
جشنواره هنری ققنوس

دانشجویان دانشگاه های استان قم فقط تا روز جمعه 5 بهمن ماه 1397 برای ارسال آثار به جشنواره هنری ققنوس فرصت دارند.