بازدید رئیس صدا و سیما از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قم

۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۲۲