حضور جهاد دانشگاهی قم در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی، فناوری و فن بازار

۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲۴