خلاصه‌ای از برنامه های انجام شده در گرامیداشت سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶
بازدید رئیس سازمان صدا و سیمای استان از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی قم
	بازدید رئیس سازمان صدا و سیمای استان از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی قم
	بازدید رئیس سازمان صدا و سیمای استان از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی قم
	بازدید معاون سیاسی، امنیتی استاندار و مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی قم
	بازدید معاون سیاسی، امنیتی استاندار و مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی قم
بازدید رئیس دانشگاه قم از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قم
بازدید رئیس دانشگاه قم از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قم
بازدید رئیس دانشگاه قم از فعالیت های پژوهشی جهاددانشگاهی واحد استان قم
بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم از فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان قم
بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی قم از فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان قم
تجدید میثاق خانواده و اعضای جهاددانشگاهی واحد استان قم با آرمان های مقدس امام راحل و شهدا
تجدید میثاق خانواده و اعضای جهاددانشگاهی واحد استان قم با آرمان های مقدس امام راحل و شهدا
گزارش خبری سیمای نور از مرکز توریسم درمانی جهاددانشگاهی واحد استان قم
سخنرانی رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم پیش از خطبه های نماز جمعه
مسابقات ورزشی خانواده و اعضای  واحد به مناسبت سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی
گفتگوی خبری در شبکه استانی نور به مناسبت سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی